folklenga.cf

Tautas partijas programma

2020-02-20 01:09

Atbalstm tautas sportu vism paaudzm, nodroinot bezmaksas brvdabas sporta centrus katr pavaldb, kur visiem bs piekuve sporta trenaieriem, aprkojumam un piederumiem.Veidosim msu Tvzemes un tautas nkotni Kop. Partijas Tvzemes mantojums valde. Politisks partijas Tvzemes Mantojums programma. Ievads. Pc neatkarbas atjaunoanas Latvija ir zaudjusi ap 30 iedzvotju. Otr pasaules kara laik Latvija no katriem trim iedzvotjiem zaudja vienu. tautas partijas programma

Socildemokrtisks partijas Saskaa programma Saturs norobeoanos no vienkrs tautas ar izcelsmes barjerm, tad kop 18. gs. beigm, izvirzot lozungu 20. gs. socildemokrtisks partijas arvien plak ska piedalties politisks varas stenoan Eiropas

Bijus partijas. Partijas, kuras nav izpildjuas Politisko partiju likuma prasbu prreistrties ik pc noteikta laika bra un ldz ar to uzskts to likvidcijas process, vai ar citd veid izbeiguas darbbu. Saeim prstvts partijas un apvienbas Jauns konservatvs partijas programma maijs 17th, 2014 Programmas 6 komentri 7290 Konservatv ideoloija liel mr balsts uz tradciju un uz pagtn prbaudtm vrtbm, taj pa laik nkotn t raugs ar progresvu skatu, orientjoties uz attstbu. tautas partijas programma Bet, tev ir taisnba tai zi, ka cilvki (t. sk. partijas biedri), kas ir rpus 38 kandidtu loka, obrd ir pamesti bez informcijas. Tas nav tm, vienkri t bija sancis, straujas izaugsmes grtbas. Mums ir oti daudz jautjumu, pie k strdt, un patiesb iekjs diskusijas ir oti spraigas. K to labot.

Rating: 4.46 / Views: 428

A list of my favorite links


2020 © folklenga.cf | Sitemap